Protecția Datelor Cu Caracter Personal

 

POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prin prezenta politică de confidențialitate vă aducem la cunoștință aspecte cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Wine Kult S.R.L., precum și drepturile de care beneficiați conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) și legislația națională în vigoare.

 

Wine Kult S.R.L. se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.

 

Wine Kult S.R.L. administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor noastre.

 

În momentul în care interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (nume și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, vârsta, adresa de livrare  etc.), să desfășurăm operațiunile de comercializare online a produselor noastre și să vă transmitem newsletter-ul nostru sau invitații la evenimentele private pe care le organizăm.

 

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și în cazul în care veți utiliza adresa de e-mail salut@winekult.ro pentru a ne trimite întrebări, sugestii, sesizări, reclamații cu privire la produsele și serviciile noastre. Pentru trimiterea unui mesaj, va trebui să ne furnizați informații privind numele dumneavoastră, detalii referitoare la comandă, numărul de telefon, adresa de e-mail și orice alte date pe care dvs. le-ați considera necesare pentru a putea gestiona în mod corespunzător solicitarea dumneavoastră.

 

În activitatea Wine Kult S.R.L., prelucrările de date având ca temei consimțământul persoanelor vizate pot fi diverse, în funcție de activitățile concrete desfășurate și scopurile urmărite:

  1. prelucrarea datelor personale în scopuri de comunicare, în cazul în care sunteți un vizitator al site-ului care dorește să ne contacteze și furnizați în mod voluntar aceste date;

  2. prelucrarea datelor personale în scop de marketing și promovare;

  3. în scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare.

 

Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în mod gratuit și fără a fi afectată calitatea serviciilor de care veți beneficia în viitor, prin transmiterea unui email în acest sens la adresa salut@winekult.ro.

În situația în care nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare suficiente, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

 

Pentru și mai multe detalii, puteți consulta următoarele prevederi legale:

  • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

  • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 

Când plasați o comandă, datele cu caracter personal (numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare, adresa de facturare) sunt colectate pentru a permite confirmarea comenzii, livrarea produselor achiziționate și emiterea facturii fiscale.

 

De asemenea, adresa dumneavoastră de e-mail poate fi folosită pentru transmiterea unor comunicări referitoare la:

  • produsele și serviciile noastre sau evenimente organizate de noi;

  • anumite servicii legate de activitatea noastră;

 

Având în vedere că magazinul nostru online oferă spre vânzare băuturi alcoolice, dorim să ne asigurăm că utilizatorii au împlinit vârsta de 18 ani, motiv pentru care vom colecta și date cu privire la vârstă, în scopul plasării comenzilor și al executării contractelor de vânzare cu respectarea prevederilor legale. 

 

Wine Kult S.R.L. nu urmărește în activitățile sale prelucrarea de date cu caracter personal ale minorilor și nu realizează activități promoționale de marketing direct față de aceștia. 

 

Orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului garantează că este majoră, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

 

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii și având în vedere cele de mai sus.

  

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi cu privire exclusivă la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul UE: dreptul de acces la date conform art. 15; dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16; dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17; dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18; dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20; dreptul de a obiecta, conform art. 21; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22; dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

 

Menționăm că, potrivit art. 7 alineat 3 din Regulamentul UE, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul pentru operațiunile de prelucrare realizate în acest temei juridic.

 

Wine Kult S.R.L. garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 și 32 din Regulamentul UE.

 

În acest sens, stocăm informațiile dumneavoastră personale în medii de operare sigure, care sunt accesibile numai persoanelor responsabile cu procesarea comenzilor/cererilor dumneavoastră.

 

Wine Kult S.R.L. nu va divulga unui terț datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing, fără un acord prealabil.

 

În ceea ce privește efectuarea plăților online, menționăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de procesatorul de plăți electronice (NETOPIA), fără ca Wine Kult S.R.L. să aibă acces la aceste date. 

Potrivit legii, putem divulga datele dumneavoastră în cazul in care o astfel de acțiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma unor proceduri legale.

Pentru orice informație suplimentară legată de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta pe oricare dintre canalele indicate în pagina de contacte a prezentului site.